Trzeba wierzyć, że się jest do czegoś zdolnym i osiągnąć to za wszelką cenę, trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.
Maria Skłodowska-Curie

Drodzy gimnazjaliści!

Rejestracja kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzających sprawdzian uzdolnień kierunkowych, próby sprawności fizycznej lub sprawdzian kompetencji językowych w systemie elektronicznego naboru w powiecie pilskim trwa od 04 maja 2017 r. o godz. 8:00 do 18 maja 2017 r. (dotyczy tylko dwóch sportowych oddziałów Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile: 1LOMS2 piłka siatkowa dziewcząt i 1LOMS1 piłka siatkowa chłopców ).
Do pozostałych szkół rozpocznie się 22 maja 2017 r. o godz. 8:00 i potrwa do 9 czerwca 2017 r.
W tym czasie należy założyć konto w systemie, wypełnić formularz, a podanie wydrukowane z systemu i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego złożyć do szkoły pierwszego wyboru.
Jeżeli gimnazjalista chce kandydować do klas sportowych LO Mistrzostwa Sportowego w Pile, a planowaną szkołą pierwszego wyboru jest inna szkoła, to do 18 maja musi złożyć podanie w LO Mistrzostwa Sportowego. a pozostałe oddziały/szkoły wybierze w systemie elektronicznego naboru od 22 maja.

drzwiprawy1

PRAWY2

PRAWY3

I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wincentego Pola 11 64-920 Piła

Telefon: 67 351 74 70

 Skontaktuj się

brazowa

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła