Trzeba wierzyć, że się jest do czegoś zdolnym i osiągnąć to za wszelką cenę, trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.
Maria Skłodowska-Curie

U W A G A !!!!!!!!!!!

20 WRZEŚNIA 2017 roku odbędzie się XVII OLIMPIADA EKOLOGICZNA POWIATU PILSKIEGO organizowana przez STAROSTWO POWIATOWE W PILE.

Szczegółowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać
u p.Darii Paluchowskiej – Prochot i p. Artura Stanilewicza

POLECANE LEKTURY PRZEZ ORGANIZATORÓW

1. Pyłka-Gutowska E. - "Ekologia z ochroną środowiska" - Wydawnictwo Oświata, Warszawa 1998,
2. Stańczykowska A. - "Ekologia naszych wód" - Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1997,
3. Stępczak K. - "Ochrona i kształtowanie środowiska" - Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1998,
4. Czasopisma popularnonaukowe:
„AURA”, „WIEDZA I ŻYCIE”, „PRZYRODA POLSKA”
5. Akty prawne obecnie obowiązujące w ochronie środowiska.
6. „Po prawej stronie Noteci” – przyroda powiatu pilskiego, wyd.”Media” Piła,
7. Przyroda województwa pilskiego. Praca zbiorowa pod red. St. Króla: Poznań – Piła 1997;
8. Leśne zabytki przyrody województwa wielkopolskiego. Poznań 2016;
9. Ziemia pilska: przyroda, zabytki, turystyka. Edmund Wolski. Wyd. „Media” Piła 2008;
10. 1000 słów o ekologii i ochronie środowiska/ Adam Mierzwiński – Warszawa „Bellona” 1991

Strony internetowe: http://www.ekologia.pl,
http://www.mos.gov.pl

Ponadto podręczniki z geografii, biologii, chemii i fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych.

ZAKRES TEMATYCZNY
1. Ekologia klasyczna.
2. Woda i ochrona wód.
3. Gleba i ochrona gleb.
4. Gospodarka rolna i leśna.
5. Żywność i zdrowie.
6. Ochrona przyrody.
7. Powietrze i jego ochrona.
8. Hałas, promieniowanie, rekultywacja, odpady.
9. Zagadnienia społeczno – gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli biologii w terminie do 18 września 2017.

drzwiprawy1

PRAWY2

PRAWY3

I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wincentego Pola 11 64-920 Piła

Telefon: 67 351 74 70

 Skontaktuj się

brazowa

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła