Trzeba wierzyć, że się jest do czegoś zdolnym i osiągnąć to za wszelką cenę, trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.
Maria Skłodowska-Curie

20 WRZEŚNIA 2018 roku odbędzie się XVIII OLIMPIADA EKOLOGICZNA POWIATU PILSKIEGO organizowana przez STAROSTWO POWIATOWE W PILE.

Szczegółowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać u p.Darii Paluchowskiej – Prochot i p. Artura Stanilewicza

POLECANA PRZEZ ORGANIZATORÓW LITERATURA:

1.Obowiązujące podręczniki szkolne;

2.Testy z poprzednich olimpiad ekologicznych Powiatu Pilskiego;

3.Odum P.Eugene, „Podstawy ekologii”, PWRiL, Warszawa 1982

(bądź jakiekolwiek inne uznane publikacje w niniejszym zakresie);

4.„AURA Ochrona Środowiska, miesięcznik, SIGMA-NOT;

5.„PRZYRODA POLSKA”, miesięcznik, LOP;

6.Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017, GUS

· II Stan i ochrona środowiska

· XVII Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo. Rybołóstwo;
7. Akty prawne obecnie obowiązujące w ochronie środowiska:
· Rozporządzenie MŚ z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt;
· Rozporządzenie MŚ z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin;

Strony internetowe:

http://natura2000.gdos.gov.pl/;

http://geoserwis.gdos.gov.pl;

http://www.natura2000.fwie.pl/index.php/temple-features;

http://www.lasy.gov.pl/pl;

https://www.mos.gov.pl/;

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/;

http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidlowego-zywienia;

https://www.ncbj.gov.pl/materialy-edukacyjne/materialy-edukacyjne-uczniow.

ZAKRES TEMATYCZNY

Zdrowie i żywienie, NATURA 2000, lasy, pojęcia z ekologii (w tym ekosystem lądowy i wodny), interakcje między dwoma gatunkami (dodatnie i ujemne), rośliny i zwierzęta chronione, obszary chronione, gospodarka rolna, wodna, odpady, ochrona powietrza, elementy z promieniotwórczości.

UWAGA – w odniesieniu do poprzedniej edycjo olimpiady: liczb niewiele, więcej pojęć z klasycznej ekologii oraz zastosowania wiedzy ekologicznej w gospodarce człowieka ekosystemami, przyroda naszego kraju. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli biologii w terminie do 18 września 2018.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wincentego Pola 11 64-920 Piła

Telefon: 67 351 74 70

 Skontaktuj się

brazowa

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła