Trzeba wierzyć, że się jest do czegoś zdolnym i osiągnąć to za wszelką cenę, trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.
Maria Skłodowska-Curie

W miniony wtorek 13 listopada w ławkach naszego zasiedli ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Skórce z nauczycielami p. Małgorzatą Komorowską i p. Karoliną Dzierlatką. Młodzież, w ramach uczestnictwa w projekcie „Zaprojektuj swoją przyszłość”, przybyła do naszego liceum na lekcję o niepodległości po angielsku. Podczas wizyty uczniowie mieli również okazję porozmawiać z uczniami naszego liceum o tym, jak wygląda szkoła z ich perspektywy i dlaczego warto wybrać liceum Na Pola.

15 listopada gościliśmy na lekcji o tej samej tematyce uczniów klasy ósmej ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Pile z nauczycielką języka angielskiego, p. Anną Lisowską. Owocem lekcji były wykonane samodzielnie przez uczniów plakaty nt. niepodległej Polski.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wincentego Pola 11 64-920 Piła

Telefon: 67 351 74 70

 Skontaktuj się

brazowa

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła