Trzeba wierzyć, że się jest do czegoś zdolnym i osiągnąć to za wszelką cenę, trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.
Maria Skłodowska-Curie

Szanowni rodzice i opiekunowie!

W związku z wynikiem przeprowadzonego referendum strajkowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile przewiduję sytuację, w której gotowość do pracy wykaże niewielka grupa nauczycieli, a ich liczba zgodnie z prawem może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku. Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników otrzymam dopiero w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia 2019 r.

Jest to dla mnie kryzysowa sytuacja, dlatego liczę na Państwa wyrozumiałość i pomoc w organizacji opieki dla młodzieży. Jednocześnie informuję, że mimo tych trudności podjęłam kroki w celu zapewnienia organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

Stołówka szkolna będzie czynna.

O sytuacji w szkole w kontekście organizacji zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo – wychowawczych będę informowała na bieżąco poprzez szkolną stronę internetową.

Z wyrazami szacunku

Angelika Zygmunt – dyrektor szkoły

I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wincentego Pola 11 64-920 Piła

Telefon: 67 351 74 70

 Skontaktuj się

brazowa

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła