Trzeba wierzyć, że się jest do czegoś zdolnym i osiągnąć to za wszelką cenę, trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.
Maria Skłodowska-Curie

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile przypomina, że 16 kwiewtnia 2019 r. o godz. 15.15, zgodnie z zarządzeniem dyrektora z dnia 5 marca 2019 r., odbędzie się posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej. Obecność wszystkich członków Rady obowiązkowa.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wincentego Pola 11 64-920 Piła

Telefon: 67 351 74 70

 Skontaktuj się

brazowa

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła