DELF - Diplôme d`Études en Langue Française


Le  français  dans  le monde

Po francusku mówi się od wybrzeży Atlantyku i Morza Śródziemnego do Pacyfiku, od szczytów Alp do gór Afryki i Ameryki Płn.   204 mln ludzi na pięciu kontynentach porozumiewa się w języku francuskim. Jest to język ojczysty mieszkańców Francji, regionu Walonia w Belgii, Quebec w Kanadzie, Szwajcarii romańskiej. W niektórych krajach posiada status języka narodowego używanego wraz z językami lokalnymi (Senegal, Mali, Kongo). Jest oficjalnym językiem 27 krajów.  Francuski jest także językiem dyplomacji i świata kultury, szczególnie w krajach Afryki Płn.  Jest to drugi najczęściej używany język w krajach Unii Europejskiej.   600 mln ludzi należy do międzynarodowej organizacji Frankofonii zrzeszającej 63 państwa promujące język francuski.

Le diplôme

DELF to międzynarodowy certyfikat językowy, potwierdzający znajomość j. francuskiego w mowie i w piśmie, uznawany na całym świecie i ważny bezterminowo. Certyfikat ten został ustanowiony przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej  22 maja 1985 roku.

Poziomy językowe
DELF można zdawać na jednym z czterech poziomów, zgodnych z zaleceniami przyjętymi przez Radę Europy:

  • poziom podstawowy A1 i A2,
  • poziom samodzielności B1 i B2.

Poziomowi biegłości C1 i C2 odpowiada certyfikat DALF.


A1:  użytkownik języka potrafi mówić o sobie i o najbliższym otoczeniu.

A2: użytkownik potrafi porozumieć się w najprostszych sytuacjach życia codziennego, zna formuły grzecznościowe oraz może uczestniczyć w rozmowach dot. problematyki życia codziennego.

B1: użytkownik potrafi sformułować własną opinię, uczestniczyć w dyskusji, poradzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach w życiu codziennym, we Francji lub kraju frankofońskim.

B2: użytkownik potrafi uzasadnić swoją opinię, obronić własny punkt widzenia, przekonać swojego rozmówcę lub z nim negocjować, czuje się swobodnie w rozmowach towarzyskich i potrafi sam poprawiać własne błędy językowe.

C1: biegłość językowa użytkownika pozwala na swobodne komunikowanie się, gdyż dysponuje on bogatym słownictwem, które umożliwia precyzyjne formułowanie komentarzy i opinii.

C2: język użytkownika charakteryzuje się wysokim stopniem precyzji i swobody.

Les  examens

Egzamin DELF przeprowadzany jest w trzech wersjach:

  • Tout public (dla kandydatów pow. 18 lat),
  • Junior ( od 13 do 18 lat, tematyka poruszana podczas egzaminu dotyczy życia i problemów młodzieży),
  • Prim (od 7 do 12 lat).

Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających cztery kompetencje językowe:

  1. Rozumienie ze słuchu (od 20 do 30 minut w zależności od poziomu) – odsłuchanie nagrań z taśmy  na temat codziennego życia i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące odsłuchanego tekstu.
  2. Rozumienie tekstu (od 30 minut do 1h w zależności od poziomu) - udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstów dotyczących życia codziennego. W zależności od poziomu otrzymuje się od 3-5 krótkich tekstów, lub 2 dłuższe. Tematyka tekstów zależy od wybranego poziomu.
  3. Wypowiedź pisemna (od 30 minut do 1h w zależności od poziomu) – należy napisać najczęściej 2 teksty na zadane tematy w ściśle określonej formie.
  4. Wypowiedź ustna (od 10 – 20 minut) – krótka rozmowa na ogólne tematy dotyczące życia codziennego.

W każdej z 4 części egzaminu można zdobyć maksymalnie 25 punktów. Egzamin jest zaliczony jeśli uzyska się 50 punktów łącznie, przy czym z każdej części trzeba uzyskać co najmniej 5 punktów.

czas trwania egzaminu nazwa jednostki poziom biegłości językowej
3h 30 DALF C2 Sprawny użytkownik języka 
4h 00 DALF C1
2h 30 DELF B2 Samodzielny użytkownik języka
1h 45 DELF B1
1h 40 DELF A2 Użytkownik znający język na poziomie podstawowym 
1h 20 DELF A1

 

Sesje egzaminacyjne

Egzaminy DELF i DALF można zdawać niezależnie od siebie, w dowolnym kraju i w dowolnym czasie. Kandydat zdawać może nawet kilka egzaminów w trakcie jednej sesji.

W Polsce, egzaminy odbywają się dwa razy w roku - w sesji zimowej (styczeń, luty) oraz wiosennej (maj, czerwiec).

Zapisy na egzaminy odbywają się bezpośrednio w ośrodkach egzaminacyjnych np. w ośrodkach Alliance Française.

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła