LEKCJE Z ZUS

Jest to projekt autorski ZUS, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Projektem są objęte wszystkie klasy pierwsze.

Wydarzenia związane z uczestnictwem w projekcie:

  1. W dniu 7.12.2016r. w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych klasa 2F uczestniczyła w wycieczce tematycznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas spotkania z panią Małgorzatą Jagiełką, pracownicą wieloosobowego stanowiska organizacji i analiz, przybliżono nam historię oraz funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Uporządkowaliśmy także wiedzę na temat aktualnie obowiązującego systemu emerytalnego oraz dyskutowaliśmy o przyszłości naszych emerytur. Na zakończenie zwiedziliśmy archiwum, w któym dowiedzieliśmy się m.in., w jaki sposób odbywa się dokumentowanie okresów zatrudnienia.
  2. 29.11.2016 r. - etap szkolny Olimpiady Wiedzy o ZUS. Test składający się z 20 pytań rozwiązywało 21 osób. Najlepiej poradzili sobie: Maria Pietrzak (19 punktów) 1b, Paulina Łomińska (18 punktów) oraz Wiktor Sienkiewicz (17 punktów) z klasy 1a. Wymienione osoby będą reprezentować szkołę w kolejnym etapie olimpiady. 

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła