ŻYJ FINANSOWO

W  roku szkolnym 2016/17 Projektem jest objęta klasa 2F (26 osób)

W grudniu 2007 r. pracownicy Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej przeprowadzili badanie ankietowe na grupie młodzieży (blisko 2200 osób) w szkołach zróżnicowanych pod względem geograficznym oraz kierunkowym (licea, szkoły zawodowe). Wyniki badania utwierdziły przekonanie, że należy podjąć działanie na rzecz podniesienia poziomu edukacji finansowej i opracować podręcznik, który nauczy zarządzania finansami osobistymi.

Problem braku rozmów młodych ludzi z rodzicami na temat pieniędzy i braku odpowiedniej edukacji w szkołach, przekłada się bezpośrednio na ich późniejsze decyzje finansowe. Decyzje te skutkować mogą negatywnym zjawiskiem społecznym, jakim jest nadmierne zadłużenie prowadzące często do wykluczenia społecznego.

Stowarzyszenie we współpracy z dr Dariuszem Wieczorkiem przygotowało projekt edukacyjny „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Publikacja „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” składa się z sześciu rozdziałów:

Rozdział pierwszy („Planowanie finansowe: twoja mapa drogowa”)

 • etapy planowania finansowego
 • ustalanie celów metodą SMART
 • wpływ podejmowania decyzji na osobistą sytuację finansową

Rozdział drugi („Kariera: praca, którą kochasz”)

 • ścieżka kariery, a dochody
 • wpływ wykształcenia na wysokość dochodów
 • umiejętności pracownicze, a cechy przedsiębiorcy

Rozdział trzeci („Budżet: nie zbankrutuj!”)

 • istota budżetu osobistego
 • wpływ obciążeń fiskalnych na poziom dochodów
 • zasada NWW (Najpierw Wpłata Własna)

Rozdział czwarty („Oszczędności i inwestycje: twoje pieniądze w działaniu”)

 • oszczędzanie, a inwestowanie
 • wartość pieniądza w czasie
 • zasada 72
 • podstawowe instrumenty finansowe (akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne itp.)

Rozdział piąty („Kredyt: kup dzisiaj, zapłać jutro”)

 • istota kredytu, rodzaje i źródła kredytu
 • zalety i koszty korzystania z kredytu
 • odpowiedzialność kredytowa

Rozdział szósty („Ubezpieczenie: twoja ochrona”)

 • istota ubezpieczeń oraz zarządzania ryzykiem
 • koszty ubezpieczenia
 • rodzaje ubezpieczeń

Ponadto zostały opracowane materiały dydaktyczne dla nauczycieli prowadzących projekt. Są to: przewodnik metodyczny dla nauczyciela wraz z prezentacją multimedialną oraz dodatkami do niej w postaci plików pdf i prezentacji.

Do projektu zapraszani są nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przyszły trener powinien być osobą kreatywną, pełną pasji, lubiącą nowe wyzwania. Powinien także spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • posiadać wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze,
 • prowadzić zajęcia z „Podstaw przedsiębiorczości”,
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nauczyciele, po wcześniejszym przeszkoleniu, zobowiązani są do przeprowadzenia zajęć w wymiarze 15 godzin lekcyjnych w oparciu o dostarczony przez SKEF materiał edukacyjny. Koszty szkolenia (zarówno pobytu jak i dojazdu) pokrywa organizator. Każdy uczeń biorący udział w projekcie otrzymuje publikację „Żyj finansowo!”, zaś każdy trener komplet materiałów dydaktycznych oraz wynagrodzenie.

Pierwsza edycja projektu rozpoczęła się w 2008 r. i objęła szkoły z terenu Trójmiasta. Kolejne edycje, dzięki wsparciu finansowemu Kasy Stefczyka i Biura Informacji Kredytowej, dotarły do szkół z terenu całej Polski.

W dotychczasowych czterech edycjach projektu udział wzięło 55 szkół, 50 trenerów i 2040 uczniów.

Po raz pierwszy, miniona edycja projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” została rozszerzona o materiał edukacyjny „Poradnik Świadomego Konsumenta” autorstwa Ewy Kruk. Poradnik składa się z sześciu rozdziałów:

Rozdział pierwszy („Pojęcie konsumenta, jako uczestnika rynku”)
Rozdział drugi („Zakupy dla młodych”)
Rozdział trzeci („Różnica między gwarancją, a niezgodnością towaru z umową”)
Rozdział czwarty („O czym pamiętać, składając reklamację”)
Rozdział piąty („Nie daj się zwieść reklamie”)
Rozdział szósty („Kto się zajmuje Twoją ochroną praw konsumenta”)

Każdy z uczestników IV edycji „Żyj finansowo!” otrzymał egzemplarz Poradnika Świadomego Konsumenta i wziął udział w dodatkowych trzech godzinach lekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli w oparciu o treści Poradnika. Trenerzy zaś otrzymali komplet materiałów dydaktycznych w postaci: przewodnika metodycznego oraz prezentacji multimedialnej. Wymienione wyżej działania odbyły się w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej projektu „Rozwój świadomości konsumenckiej – Poradnik i warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” realizowanego w ramach zadania publicznego – zadanie 1 „Edukacja konsumencka dzieci i młodzieży” finansowanego ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


NIEKTÓRE Z WYPOWIEDZI NAUCZYCIELI PROWADZACYCH PROJEKT:

„Cały pakiet „Żyj finansowo!” oceniam bardzo wysoko, ponieważ stanowi dużo atrakcyjniejszą alternatywę do prowadzenia zajęć podstaw przedsiębiorczości niż pakiety oferowane przez wydawnictwa edukacyjne – podręcznik, zeszyt ćwiczeń i skromna obudowa metodyczna. – Cieszę się, że mogłam go realizować w mojej szkole.”

„Moim zdaniem zajęcia te przyczyniły się do uwrażliwienia uczniów do tematyki związanej z oszczędzaniem i planowaniem finansowym. Niewielu uczniów na dzień dzisiejszy potrafi oszczędzać, jest to również związane z sytuacją ekonomiczną ich rodziców. Często na zajęciach mówili o tym, że ich rodzice żyją z dnia na dzień, nie mają oszczędności, niektórzy uczniowie zauważyli nawet, jak łatwo można wpaść w pułapkę kredytową. Uczniowie po przeprowadzeniu cyklu zajęć zdali sobie sprawę, iż są w takim momencie swojego życia, wchodząc w świat dorosłości, że powinni pomyśleć o oszczędzaniu. W związku z tym, uważam, iż takie zajęcia są niezbędne w szkołach ponadgimnazjalnych, u progu dorosłości młodzieży.”

„Zajęcia były sporą inspiracją i obudziły apetyt uczniów na znacznie głębsze poznanie tematyki. Już dziś widzą potrzebę edukacji na ten temat i chcą większej ilości zajęć z niego.”

„Uczniowie sami opowiadali, że dzięki temu projektowi rozmawiali na temat oszczędzania z rodzicami i dziadkami.”

Czytaj oryginalny artykuł na: http://www.czasnafinanse.pl/oszczedzanie/artykuly/zyj-finansowo#ixzz4OGsirkID

Każdy z uczestników IV edycji „Żyj finansowo!” otrzymał egzemplarz Poradnika Świadomego Konsumenta i wziął udział w dodatkowych trzech godzinach lekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli w oparciu o treści Poradnika. Trenerzy zaś otrzymali komplet materiałów dydaktycznych w postaci: przewodnika metodycznego oraz prezentacji multimedialnej. Wymienione wyżej działania odbyły się w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej projektu „Rozwój świadomości konsumenckiej – Poradnik i warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” realizowanego w ramach zadania publicznego – zadanie 1 „Edukacja konsumencka dzieci i młodzieży” finansowanego ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła