Od roku szkolnego 2011/2012 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile realizuje innowację pedagogiczną Klasa Akademicka. W ramach projektu treści dydaktyczne zawarte w podstawie programowej z biologii zostaną rozszerzone i wzbogacone o elementy tematyki dotyczącej ochrony środowiska, a z geografii o elementy tematyki dotyczącej geologii i hydrologii. Realizacja projektu odbywać się będzie przy współudziale pracowników naukowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczniowie będą mieć zajęcia nie tylko w szkole, ale także na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UAM w Pile. Wykładowcy będą prowadzić ćwiczenia terenowe oraz zajęcia laboratoryjne. Współpraca obejmować będzie również zajęcia z matematyki i fizyki. Celem projektu jest podnoszenie poziomu wiedzy uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. W projekt jest zaangażowana klasa 1G.

Rok szkolny 2011/2012

W dniu 15 listopada 2011 roku klasa akademicka 1g była na zajęciach terenowych z geografii wokół Zalewu Koszyckiego.

Zajęcia obejmowały:

  • Orientowanie mapy w terenie przy pomocy przyrządów ( kompas, busola)
  • Orientowanie mapy w terenie bez pomocy przyrządów,
  • Czytanie mapy,
  • Rozpoznawanie obiektów w terenie,
  • Wyznaczanie kierunków głównych bez pomocy przyrządów: Słońce - zegarek, mech, słoje drzew, korony drzew, mrowisko, stare kościoły, anteny satelitarne,
  • Zasada pomiaru pary kroków,
  • Wyznaczanie azymutu marszu,
  • Wykonanie szkicu marszu,
  • Wykonanie szkicu marszu na azymut z zachowaniem parametrów marszu.

18 stycznia 2012 r. udaliśmy się do Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pile, by tam wysłuchać wykładu dr Wojtaszyna dotyczącego nietoperzy. Wykładowca opowiadał nam o budowie tych stworzeni, okresie rozrodu oraz omówił proces hibernacji i echolokacji. Wykład był wzbogacony zdjęciami tych pięknych i tajemniczych ssaków.

Następnie razem dr P. Owsianym i dr Wojtaszynem udaliśmy się do rezerwatu „Kuźnik”. Nasz spacer był naprawdę długi i męczący. Wszyscy mieliśmy dosyć. Ale po około dwugodzinnej wędrówce dotarliśmy na miejsce. Odbyliśmy spacer po Kuźniku, obserwując przyrodę w nienaruszonym stanie. Odwiedziliśmy również miejsce zimowania nietoperzy w byłym browarze.

13 grudnia 2011 roku celem zajęć terenowych dla klasy Ig była wizyta w Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej w Pile. Zajęcia składały się z dwóch części.

Część I – teoretyczna, podczas której uczniowie zapoznali się z ze strukturą służb meteorologicznych w Polsce, miejscami obserwacji i ich liczbą, czasem dokonywania obserwacji, zakresem pomiarów elementów pogody, rodzajem opracowań statystycznych wyników pomiarów oraz z zastosowaniem wyników pomiarów.

Część II – praktyczna – w ogródku meteorologicznym - w której uczniowie zapoznali się z przyrządami pomiarowymi oraz odczytywali wskaźniki dla poszczególnych elementów pogodowych.

14 marca 2012 r. wysłuchaliśmy wykładu dr Pawła Owsiannego dotyczącego programu Natura 2000. Tuż po godzinie 8.30 rozpoczęły się zajęcia. Oprócz nas na wykładzie obecni byli studenci pierwszego roku geografii oraz drugiego roku ochrony środowiska. Pan dr Owsianny przedstawił koncepcję ochrony Nadnoteckich Łęgów w ramach programu Natura 2000. Nastawiona jest ona na ochronę przede wszystkim krajobrazu i przyrody doliny rzecznej zajętej przez łąki i żywe torfowiska niskie. Jest to ostoja ptaków o randze europejskiej ze względu na gniazdujące na tym terenie derkacze i podróżniczki oraz zatrzymujące się tu podczas wędrówek tysiące gęsi zbożowych i białoczelnych.

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła