Trzeba wierzyć, że się jest do czegoś zdolnym i osiągnąć to za wszelką cenę, trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.
Maria Skłodowska-Curie

XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego " Śladami Leona Wyczółkowskiego". Tegorocznym tematem przewodnim jest martwa natura w twórczości artysty. Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
Zwycięzcom przyznane zostaną nagrody. Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej lub na stronie internetowej muzeum kliknij
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXVI/715/13 z dnia 22 lipca 2013r. ustanowił zasady udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Podstawą do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest złożenie dokumentów w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu w trybie i warunkach określonych w Regulaminie.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

Dnia 4 września br. nad Jeziorem Piaszczystym odbył się turniej integracyjny dla klas pierwszych zorganizowany i przeprowadzony przez uczniów klasy 2C.

Celem turnieju było zintegrowanie uczniów w ich nowych klasach, ale też ćwiczenie umiejętności pracy w grupie, porozumiewania się oraz wspólnego podejmowania decyzji.

Podczas turnieju każda klasa pierwsza zmieniła się w plemię. W każdej konkurencji pracowali razem, mogli poznać swoje imiona, wykazać się pomysłowością, pokazać swoje plemię oraz przedstawić, dlaczego właśnie wybrali dany profil klasy.

Potyczki plemienne zakończyły się zwycięstwem uczniów klasy I A, drugie miejsce zdobyła klasa 1C1, a trzecie 1D.

 

 

I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wincentego Pola 11 64-920 Piła

Telefon: 67 351 74 70

 Skontaktuj się

brazowa

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła