Trzeba wierzyć, że się jest do czegoś zdolnym i osiągnąć to za wszelką cenę, trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.
Maria Skłodowska-Curie

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile przypomina, że 16 kwiewtnia 2019 r. o godz. 15.15, zgodnie z zarządzeniem dyrektora z dnia 5 marca 2019 r., odbędzie się posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej. Obecność wszystkich członków Rady obowiązkowa.

Dyrekcja szkoły prosi o zwrot wypożyczonych książek do sekretariatu szkoły.

Szanowni rodzice i opiekunowie!

W związku z wynikiem przeprowadzonego referendum strajkowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile przewiduję sytuację, w której gotowość do pracy wykaże niewielka grupa nauczycieli, a ich liczba zgodnie z prawem może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku. Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników otrzymam dopiero w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia 2019 r.

Jest to dla mnie kryzysowa sytuacja, dlatego liczę na Państwa wyrozumiałość i pomoc w organizacji opieki dla młodzieży. Jednocześnie informuję, że mimo tych trudności podjęłam kroki w celu zapewnienia organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

Stołówka szkolna będzie czynna.

O sytuacji w szkole w kontekście organizacji zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo – wychowawczych będę informowała na bieżąco poprzez szkolną stronę internetową.

Z wyrazami szacunku

Angelika Zygmunt – dyrektor szkoły

CHEMIA na POLA - Zadania na kwiecień. Zachęcamydo rozwiązywania.

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I i II o profilu biologiczno – chemicznym.
2. Uczestnictwo w konkursie polega na systematycznym comiesięcznym rozwiązywaniu zadań.
3. Na początku każdego miesiąca będą publikowane zadania miesiąca dla klas I i II. Polecenia należy przepisać na podpisaną kartkę A4, zadania rozwiązać i oddać nauczycielowi prowadzącemu szkolny konkurs chemiczny.
4. Zadania należy oddać do końca danego miesiąca. Prace dostarczone po upływie terminu nie będą sprawdzane.
5. Za każde zadanie uczeń może otrzymać 1, 2 lub 3 pkt. W zadaniach uczeń powinien przedstawić cały tok rozumowania.
6. Nauczyciel prowadzący konkurs sprawdza pracę i przyznaje odpowiednie punkty za każde zadanie. Pod koniec roku szkolnego punkty zostają podliczone. Tytuł Laureata otrzymują uczniowie z największą liczbą punktów na każdym poziomie klas.
7. Szkolnym organizatorem konkursu jest Anna Hoffmann - Rothe.

Kwiecień  klasy 1    klasy 2

I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wincentego Pola 11 64-920 Piła

Telefon: 67 351 74 70

 Skontaktuj się

brazowa

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła