2f
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-2/5 #2ef Boisko 1 r_angielski-2/5 #gab 58
r_angielski-3/5 #SN 07
r_angielski-4/5 #abe 41
r_niemiecki-5/5 #MJ 37
r_geografia RS 57 matematyka Wo 18 wf-1/5 #K2 msg
2 8:50- 9:35 j.angielski-2/5 #RE 58
j.angielski-3/5 #nbe 07
j.angielski-4/5 #ZB 41
j.niemiecki-5/5 #Sz2 37
r_angielski-2/5 #gab 58
r_angielski-3/5 #SN 07
r_angielski-4/5 #abe 41
r_niemiecki-5/5 #MJ 37
r_geografia RS 57 j.polski IJ 06 r_matematyka Wo 18
3 9:40-10:25 j.angielski-2/5 #RE 58
j.angielski-3/5 #nbe 07
j.angielski-4/5 #ZB 41
j.niemiecki-5/5 #Sz2 37
r_matematyka Wo 36 u_hist.i sp. TP 29 u_hist.i sp. TP 29 j.polski IJ 06
4 10:35-11:20 r_geografia RS 57 r_matematyka Wo 18 matematyka Wo 18 godz.wych JS 52 j.polski IJ 06
5 11:30-12:15 r_geografia RS 57 r_geografia RS 57 religia AP 49 matematyka Wo 18 u_ekon.w pr. AZ 36
6 12:25-13:10 r_matematyka Wo 18 j.polski IJ 06 wf-1/5 #K2 Boisko 2 religia AP 23 matematyka Wo 18
7 13:30-14:15 j.francuski-3/5 #U2 42
j.rosyjski-4/5 #2ra 40
j.angielski-1/5 #ak 43
wf-2/5 #2ef msg
wf-1/5 #K2 SG j.niemiecki-2/5 JS 52 j.angielski-2/5 #RE 58
j.angielski-3/5 #nbe 07
j.angielski-4/5 #ZB 41
j.niemiecki-5/5 #Sz2 37
8 14:20-15:05 j.francuski-3/5 #U2 42
j.rosyjski-4/5 #2ra 40
j.angielski-1/5 #ak 43
wf-2/5 #2ef SG
j.angielski-1/5 #ak 43 j.niemiecki-2/5 JS 52 r_angielski-2/5 #gab 58
r_angielski-3/5 #SN 07
r_angielski-4/5 #abe 41
r_niemiecki-5/5 #MJ 37
Obowiązuje od: 19-11-2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-11-16
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum