2sms
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Fizjologia TA 54   j.angielski-2/3 #ka 49   j.polski SS 38
2 8:50- 9:35 r_geografia EW 58   j.polski SS 38   j.polski SS 38
3 9:40-10:25 matematyka HS 29   r_geografia EW 58   r_biologia AS 60
4 10:35-11:20 matematyka HS 29 j.polski SS 38 religia RP 23 r_informat.-1/2 51 godz.wych Pa 37
5 11:30-12:15 u_hist.i sp. RK 27 r_biologia AS 60 j.niemiecki-1/2 JM 37
j.francuski-2/2 UK 42
r_informat.-1/2 51 r_geografia EW 57
6 12:25-13:10 r_geografia EW 57 religia RP 20 j.niemiecki-1/2 JM 37
j.francuski-2/2 UK 42
matematyka HS 42 u_hist.i sp. RK 42
7 13:30-14:15 r_biologia AS 60 r_geografia EW 57 j.angielski-3/3 #bj 49 j.angielski-1/3 #Aa 58
j.angielski-2/3 #ka 49
r_informat.-1/2 51
8 14:20-15:05 r_biologia AS 60 r_biologia AS 60 j.angielski-3/3 #bj 49 j.angielski-1/3 #Aa 58
j.angielski-2/3 #ka 49
j.angielski-1/3 #Aa 58
j.angielski-3/3 #bj 49
Obowiązuje od: 26-luty-2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-02-09
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum