A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Plan ramowy prezentacji ustnej PDF 

WZÓR PLANU PREZENTACJI, Z KTÓREGO ZDAJĄCY MOŻE KORZYSTAĆ PODCZAS EGZAMINU MATURALNEGO I ODPOWIEDZI USTNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO.

(Plan nie może przekraczać 1 strony formatu A4)Imię i nazwisko

Temat:

I. Literatura podmiotu.
II. Literatura przedmiotu.
III. Ramowy plan wypowiedzi.
     1. Określenie problemu.
     2. Kolejność prezentowanych argumentów (treści).
     3. Wnioski.
IV. Materiały pomocnicze:
     1. ...............................
     2. ...............................
     3. ...............................

                                         Podpis zdającegoUWAGA!


Literatura podmiotu
- materiał rzeczowy badany przez zdającego, podlegający jego interpretacji. Mogą to być różne teksty kultury np. literackie, teksty ikonograficzne, filmy.

Literatura przedmiotu
- literatura odnosząca się do omawianego zagadnienia, dotycząca problemu.

Materiały pomocnicze
- ich zestaw zależy od tematu np. reprodukcje dzieł sztuki, kadry z filmu, cytaty, fotografie np. zabytków architektury, nagrania muzyczne.

Teza
- musi mieć postać zdania oznajmującego.

Przykłady tez:

1. Cierpienie ma na człowieka destrukcyjny i budujący wpływ.
2. W reklamach wiele środków językowych pełni funkcję perswazyjną.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack