Trzeba wierzyć, że się jest do czegoś zdolnym i osiągnąć to za wszelką cenę, trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.
Maria Skłodowska-Curie

Od stycznia 2016 r. funkcjonuje w naszej szkole CISCO Networking Academy. W ramach tego projektu uczniowie mają możliwość realizować kurs IT Essentials.


cisco logo

IT Essentials oferuje wprowadzenie do umiejętności z zakresu obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania, wymaganych, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na specjalistów ICT na poziomie podstawowym. Program obejmuje podstawy technologii komputerowej, tworzenia sieci, mobilności i bezpieczeństwa, a także oferuje wprowadzenie do zaawansowanych zagadnień. IT Essentials to kurs zorientowany na umiejętności zawodowe, w którym nacisk kładziony jest na doświadczenie praktyczne, tak aby pomóc uczniom rozwijać umiejętności komputerowe, jak i umiejętności niezbędne w środowisku pracy. Program Cisco® IT Essentials pomaga uczniom przygotować się do pracy na stanowiskach w branży ICT na poziomie podstawowym oraz do egzaminów certyfikujących CompTIA A+, co ułatwia słuchaczom wyróżnić się na rynku pracy i wspomaga rozwój ich kariery zawodowej. Dodatkowo, kurs ITE jest dobrym startem do kontynuowania szkoleń w ramach bardziej zaawansowanych obszarow, np . kursów CCNA®. 

Uczniowie, którzy ukończą kurs będą potrafili opisać wewnętrzne elementy składowe komputera, zmontować układ komputerowy, zainstalować system operacyjny i rozwiązywać problemy przy użyciu narzędzi systemowych i oprogramowania diagnostycznego. Studenci będą także potrafili połączyć się z Internetem i dzielić się zasobami w środowisku sieciowym. Nowe tematy w tej wersji obejmują urządzenia mobilne, takie jak tablety i smartfony, a także wirtualizację po stronie klienta. Rozbudowane tematy obejmują bezpieczeństwo, tworzenie sieci i rozwiązywanie problemów. Zadania praktyczne to ważne elementy, które zostały wbudowane w program nauczania. Virtual Laptop i Virtual Desktop to niezależne narzędzia, które umożliwiają studentom wirtualny demontaż i ponowny montaż komputerów stacjonarnych i laptopów. Obydwa narzędzia są zaprojektowane tak, aby wspomagać nauczanie w pracowni komputerowej i zapewnić interaktywne, praktyczne doświadczenie w środowiskach z ograniczonym dostępem do sprzętu.

Do projektu przystąpiło 12 osób z klas 3A oraz 3F. W ramach szkolenia uczniowie mają do zaliczenia 12 modułów. Najbardziej wytrwali przystąpią do egzaminu końcowego już w połowie kwietnia.

Nabór kolejnych uczestników we wrześniu 2016 r.

Angelika Zygmunt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wincentego Pola 11 64-920 Piła

Telefon: 67 351 74 70

 Skontaktuj się

LO srebro 2020

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła