Do matury pozostały 3 tygodnie. Do tego czasu będziemy Wam systematycznie przekazywać wszystkie informacje związane z organizacją i przebiegiem egzaminu maturalnego. Prosimy o śledzenie komunikatów w następujących miejscach:
1. Ministerstwo Edukacji Narodowej - Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS
https://www.gov.pl/…/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznyc…
2. Centralna Komisja Egzaminacyjna
cke.gov.pl
3. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
oke.poznan.pl
4. strona szkoły
www.lo.pila.pl
https://lo.pila.pl/index.php/matura2020
5. profil szkoły na FB
https://www.facebook.com/ILOwPile

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja 02.06.2020:

1. Procedury bezpieczeństwa sanitarnego

2. Oświadczenie osoby przystępującej do egzaminu maturalnego

3. Klauzula informacyjna

4. Harmonogram wejścia na egzamin maturalny

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

wytyczne cke

 

Aktualizacja terminów przeprowadzania terminów egzaminu maturalnego:
1. harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym
2. harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
3. harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
4. wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020r. egzaminów

 

 

1. Przedmioty obowiązkowe i dodatkowe

2. Harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego

3. Warunki przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym lub poprawkowym 

4. Rodzaje dokumentów, miejsca i terminy składania tych dokumentów, przede wszystkim deklaracji i dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

5. Opłata za egzamin maturalny -  UWAGA!!! zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w roku kolejnym

6. Przyczyny unieważniania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego  oraz przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE 

7. Możliwości wglądu do pracy egzaminacyjnej 

Stosowne formularze są dostępne tutaj

 

 

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła