O PROJEKCIE

Od kilku lat w szkole funkcjonują klasy o tzw. profilu prawniczym. Nauka w tych klasach  ma  przygotowywać do studiów na wydziałach prawniczych, kierunkach społecznych czy ekonomicznych. Przedmioty, które są realizowane na poziomie rozszerzonym to matematyka, historia oraz język angielski lub niemiecki. Dodatkowym przedmiotem jest historia państwa i prawa, te zajęcia mają umożliwić uzyskanie umiejętności analizy tekstów normatywnych i ich samodzielną interpretację oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania związków między ewolucją organizacji państwowej a kształtowaniem systemów prawnych.

Zajęcia z udziałem sędziów Sądu  Rejonowego w Pile mają umożliwić uzyskanie wiedzy na temat podstawowych zagadnień prawnych. Spotkania te mają formę wykładów oraz zajęć warsztatowych np. rozwiązywania kazusów prawnych czy symulacji procesu sądowego. Organizowane są też wyjazdy na wykłady na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Zestaw przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym pozwala uzyskać umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania. Pozwala na dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki i historii oraz  języka nowożytnego, a także podjęcie studiów na bardzo różnych kierunkach np. prawo, politologia,  psychologi , ekonomia itp.

 

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła