Przetargi

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej wraz z wykonaniem w oparciu o opracowany projekt, remontowych robót budowlanych sali gimnastycznej w I LO im. M. Skłodowskiej - Curie w Pile.

Dokumentacja przetargowa:

informacje
załącznik 1
załącznik 2

 

Informacja o wyniku postępowania

Piła, 01.08.2012r

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
negocjacji z ogłoszeniem.

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. W.Pola 11 zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 Nr 113 poz.759 ze zm.) informuje, że rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej wraz z wykonaniem w oparciu o opracowany projekt, remontowych robót budowlanych sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile


Wybrana oferta : oferta nr 1

PPUH MIRTECH
Miron Skrzeczkowski
Sarbka 2
64-700 Czarnków
Streszczenie oceny i porównania ofert:

  • Cena 100% (100 pkt),

259.500,00 PLN brutto
Oferta nr 1 otrzymała 100 pkt


Uzasadnienie wyboru: - wybrano ofertę nr 1 –jedyna złożona oferta.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art.94 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 Nr 113 poz.759 ze zm.)

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła