Nauczanie zdalne - wszystkie przedmioty

przedmiotowe zasady oceniania - nauczanie zdalne

język polski

 -

 

języki obce(wszystkie nauczane w szkole)

Po szkole podstawowej:

         przedmiotowe zasady oceniania

         wymagania edukacyjne dla klas I-IV zakres podstawowy i rozszerzony

Po gimnazjum:

         przedmiotowe zasady oceniania

         zakres podstawowy dla klas I-III

         zakres rozszerzony dla klas I-III

Po szkole podstawowej:         

      przedmiotowe zasady oceniania

Po gimnazjum:

       przedmiotowe zasady oceniania

 
język angielski

 
język niemiecki

Po szkole podstawowej:

        zakres podstawowy

        zakres rozszerzony

Po gimnazjum:

         pre-intermediate

         intermediate

         upper-intermediate

Po szkole podstawowej:

        wymagania edukacyjne klasy 1

        wymagania edukacyjne klasy 2

Po gimnazjum:

         poziom IV.0

         poziom IV.1p

         poziom IV.1r

 
język francuski

 
język rosyjski

Po szkole podstawowej:

        wymagania edukacyjne klasy 1

        wymagania edukacyjne klasy 2

Po gimnazjum:

         wymagania edukacyjne klasy 1

         wymagania edukacyjne klasy 2

         wymagania edukacyjne klasy 3

         wymagania edukacyjne klasy 1,2,3


język hiszpańskiPo szkole podstawowej:

        wymagania edukacyjne klasy 1

        wymagania edukacyjne klasy 1D

        wymagania edukacyjne klasy 2

Po gimnazjum:

        wymagania edukacyjne klasy 1

        wymagania edukacyjne klasy 2

        wymagania edukacyjne klasy 3

         


matematyka


fizyka

Po szkole podstawowej:

       przedmiotowe zasady oceniania

       zakres podstawowy klasy 1

       zakres podstawowy klasy 2

       zakres podstawowy i rozszerzony klasy 1

       zakres rozszerzony klasy 2

Po gimnazjum:

         przedmiotowe zasady oceniania

         zakres podstawowy klasy 1

         zakres podstawowy klasy 2

         zakres podstawowy klasy 3

         zakres rozszerzony klasy 1

         zakres rozszerzony klasy 2

         zakres rozszerzony klasy 3

zasady przedmiotowego oceniania

Po szkole podstawowej:

         zakres podstawowy klasy 1

         zakres podstawowy klasy 2

         zakres rozszerzony klasy 1

         zakres rozszerzony klasy 2

Po gimnazjum:

         zakres podstawowy

         zakres rozszerzony

         zakres rozszerzony klasy 2

         zakres rozszerzony klasy 3


informatyka


chemia

Po szkole podstawowej:

     przedmiotowe zasady oceniania

      wymagania edukacyjne klasy 1 i 2 zakres podstawowy

      wymagania edukacyjne klasy 1 i 2 zakres podstawowy i rozszerzony

Po gimnazjum:

       przedmiotowe zasady oceniania

       wymagania edukacyjne dla klasy 1

       wymagania edukacyjne zakres rozszerzony klasy 2 i 3

         

Po szkole podstawowej:

        przedmiotowe zasady oceniania

         wymagania edukacyjne klasy 1 - zakres podstawowy

         wymagania edukacyjne klasy 1 - zakres rozszerzony

         wymagania edukacyjne klasy 2 - zakres podstawowy

Po gimnazjum:

         przedmiotowe zasady oceniania

         wymagania edukacyjne klasy 2

         wymagania edukacyjne klasy 3


biologia


geografia

Po szkole podstawowej:

         przedmiotowy system oceniania

         wymagania edukacyjne klasa 1 poziom podstawowy

         wymagania edukacyjne klasa 1 poziom rozszerzony

Po gimnazjum:     

         przedmiotowy system oceniania   

         klasy 1

         klasy 2

         klasy 3

Po szkole podstawowej:

         przedmiotowy system oceniania

         wymagania edukacyjne  klasa 1  poziom podstawowy

         wymagania edukacyjne  klasa 1  poziom rozszerzony

         wymagania edukacyjne klasa 2 poziom podstawowy

         wymagania edukacyjne klasa 2 poziom rozszerzony

Po gimnazjum:

         przedmiotowy system oceniania

         klasy 1

         klasy 2

         klasy 2 i 3

         klasy 3


historia


historia państwa i prawa

Po szkole podstawowej:

       przedmiotowe zasady oceniania

       wymagania edukacyjne dla klasy 1 zakres podstawowy

       wymagania edukacyjne dla klasy 1 zakres rozszerzony

       wymagania edukacyjne klasy 2 zakres podstawowy

       wymagania edukacyjne klasy 2 zakres rozszerzony

Po gimnazjum:

        przedmiotowe zasady oceniania

        wymagania edukacyjne klasy 1

        wymagania edukacyjne klasy 2 zakres rozszerzony

        wymagania edukacyjne klasy 2 i 3

Po gimnazjum:

       przedmiotowy system oceniania wraz z wymaganiami edukacyjnymi 


wiedza o społeczeństwie


historia i społeczeństwo

Po szkole podstawowej:

         przedmiotowe zasady oceniania         

         wymagania edukacyjne klasy 1

         w centrum uwagi zakres podstawowy cz 1 - wymagania na oceny

         w centrum uwagi zakres podstawowy cz 2 - wymagania na oceny

         w centrum uwagi zakres rozszerzony cz 1 - wymagania na oceny

         w centrum uwagi zakres rozszerzony cz 2 - wymagania na oceny

         plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny część 1

         plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny część 2

Po gimnazjum:

         przedmiotowe zasady oceniania

         wymagania edukacyjne klasy 1

 

Po gimnazjum:         

         wymagania edukacyjne:

         wymagania dla 2 i 3 klasy

         Ojczysty Panteon i ojczyste spory

         Poznać przeszłość. Europa i świat

         Rządzący i rządzeni

         Wojna i wojskowość


wiedza o kulturze


podstawy przedsiębiorczości

Po gimnazjum:         

        przedmiotowe zasady oceniania wraz z wymaganiami edukacyjnymi

Po gimnazjum:

         przedmiotowe zasady oceniania

         wymagania edukacyjne


ekonomia w praktyce


religia

Po gimnazjum:

        przedmiotowe zasady oceniania

        wymagania edukacyjne

         przedmiotowy system oceniania - nauczanie zdalne

Po szkole podstawowej: 

        przedmiotowe zasady oceniania  

        wymagania edukacyjne klasy 1

        wymagania edukacyjne klasy 2

Po gimnazjum:

         przedmiotowe zasady oceniania

         wymagania edukacyjne klasy 1

         wymagania edukacyjne klasy 2

         wymagania edukacyjne klasy 3

 

wf

 

edukacja dla bezpieczeństwa

Po szkole podstawowej:        

        przedmiotowe zasady oceniania wraz z wymaganiami edukacyjnymi

Po gimnazjum:

        przedmiotowe zasady oceniania wraz z wymaganiami edukacyjnymi

Po szkole podstawowej:

        przedmiotowy system oceniania

        wymagania edukacyjne klasy 1

Po gimnazjum:

        przedmiotowy system oceniania

        wymagania edukacyjne klasy 1

 

muzyka

 

przyroda

Po szkole podstawowej:        

          wymagania edukacyjne

   

        przedmiotowe zasady oceniania wraz z wymaganiami edukacyjnymi

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła