Trzeba wierzyć, że się jest do czegoś zdolnym i osiągnąć to za wszelką cenę, trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.
Maria Skłodowska-Curie

wyborySU2021

Konkurs o irlandii przypomnienie page 001

Harmonogram:
do dnia 9.03.2021r. Komisja Wyborcza przyjmuje wnioski rejestracyjne kandydatów.
Do dnia 12.03.2021r. Komisja wyborcza jest zobowiązana do rozpatrzenia wniosków złożonych przez potencjalnych kandydatów.
Od dnia 15.03.2021r. do dnia 19.03.2021r. przebiegają kampanie wyborcze.
W dniach 22.03.2021r. – 26.03.2021r. wychowawcy są zobowiązani do przeprowadzenia wyborów w klasach.
Do dnia 30.03.2021r. Komisja Wyborcza jest zobowiązana do ogłoszenia wyników wyborów.

 

Protokół powołania komisji wyborczej

Protokół Zarządzenia Wyborów

Wniosek do Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Pile

I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wincentego Pola 11 64-920 Piła

Telefon: 67 351 74 70

 Skontaktuj się

LO srebro 2020

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła